ხო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ჭა­ლა­დიდ­თან მომ­ხდა­რი ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვა მსხვერ­პლით დას­რულ­და. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­ღა­ლი სიჩ­ქა­რით მოძ­რა­ვი მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნა გზის სა­ვა­ლი ნა­წი­ლი­დან გა­და­ვი­და და ხეს და­ე­ჯა­ხა.

მან­ქა­ნა­ში სამი პირი იმ­ყო­ფე­ბო­და, მათ შო­რის ცოლ-ქმა­რი. შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად ცოლი ად­გილ­ზე და­ი­ღუ­პა, ქმა­რი და კი­დევ ერთი პირი და­შავ­დნენ.

და­შა­ვე­ბუ­ლე­ბი სას­წრა­ფო – სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ბრი­გა­დამ სხვა­დას­ხვა სა­ხის ტრავ­მე­ბით ზუგ­დი­დის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნა. შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცია.