ნიკოლოზ წულიკიძე დღეს ეთერს დაუბრუნდა და მაყურებელს მიმართა.