“გარდაიცვალა 21 წლის ემიგრანტი ქრისტინა ჩიხლაძე ათენში.
ღმერთო მიეცი ძალა მის ოჯახს ამ ტკივილის ასატანად, სასუფეველში იყავი, რომ არა უფალი, ამდენ მწუხარებას ჩვენ ვერ გავუძლებდით.
კეთილად მოიხსენიე უფალო, მონა შენი ქრისტინა და კეთილთა შინა განუსვენე – განიხარე მის სულს.